3
1397/6/10 اطلاع رسانی درخصوص شهریه، کتابخانه وآزمایشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویان گرامی جهت کسب اطلاعات درخصوص شهریه ،کتابخانه مرکزوآزمایشگاهای مرکز می توانند از طریق شماره تلفنی که درذیل ارسال می گردد کسب اطلاعات نمایند.
1-شماره گیری 03154211660درابتدا(تلفن گویا)

2- خط 3راشماره گیری
3-شماره داخلی129کتابخانه جناب آقای باغبانیان ،مسول محترم مربوطه پاسخگوی دانشجویان گرامی می باشند
.

ومن الله التوفیق
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مر کز نطنز
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر