2
1397/07/11 انتخاب فناوران برتر

قابل توجه دانشجویان ،اساتید علمی وکارکنان گرامی
به منظور کیفی فعالیتهای دانشگاه درحوزه فنلوری،برهمین اساس شیوه نامه دستاوردهای فناورانه درسطح دانشگاه به حائزین رتبه های برتر درهفته پژوهش جوایزی رااهدا وازایشان تقدیر بعمل می آید .


لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت شیوه نامه فناوران به پیوست فایلها مراجعه نمایید ودرصورت داشتن شرایط فوق الذکر درشیوه نامه یابه امور فرهنگی حضوری مراجعه ویاتلفنی هماهنگی دراین خصوص صورت پذیرد.03754211648سفیدگر
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز نطنز
فايلها
نامه انتخاب فناوران برتر.doc 199.68 KB
پيوست انتخاب فناوران برتر.zip 664.991 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر