خرید آنلاین کتب درسی

قابل توجه دانشجویان گرامی

باعنایت به راه اندازی سامانه فروش آنلاین کتاب ازاول مردادماه 97 جهت رفاه دانشجویان گرامی لذا خواهشمنداست جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست  مراجعه فرمایید.

فايلها
خريدآنلاين کتب.doc 223.744 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر