تمدید مهلت ازسال دستاوردهای پژوهشی واختصاص 2نمره پایان نامه به آن

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

مهلت ارسال دستاوردهای پژوهشی واختصاص 2نمره پایان نامه به آن،از8 مهرماه به12 مهرماه97 تغییر یافت .لذا ازمتقاضیان ارسال اینگونه آثار خواهشمنداست تاتاریخ فوق آثار خودراارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پیوست درفایلها مراجعه نمایید.
ومن الله التوفیق
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز نطنز
فايلها
تمديدمهلت اثارپژوهشي پيوست.doc 199.168 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر