1
1397/6/26 کتب اینترنتی

قابل توجه دانشجویان گرامی
دانشجویان عزیز دیگر دغدغه ای درخصوص تهیه کتب نداشته باشید .باتوجه به برنامه ریزیصورت گرفته ،دانشگاه پیام نور جهت رفاه دانشجویان گرامی سایتی راطراحی نموده که دانشجویان عزیز می توانند بامراجعه به آن سایت وثبت درخواست کتب درسی خود کتب خودراازطریق پست تحویل گیرند .

جهت کسب آدرس سایت مذکور واطلاعات بیشتر خواهشمند است به پیوستی که درفایلها می باشد مراجعه نمایید.

باتشکر
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز نطنز
فايلها
کتب اينترنتي.doc 225.792 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر