3

4

5

6

8

7

7

8

9

10

12

11

13

14

15
حضور وزیر محترم ارتباطات ،اطلاعات وفن آوری جهت افتتاح استارتاپ مرکز نطنز

قابل توجه دانشجویان گرامی
گزارش وعکس حضور وزیر فن آوری واطلاعاتن جناب آقای دکتر آذری جهرمی وافتتاح دفتر کسب وکارهای نوین کاریابی درمرکز نطنز،به پیوست درفایلها وتصاوبر موجود می باشد.علاقمندان می توانند به پیوست درقسمت فایلها وتصاویر اقدام نماییند

ومن الله التوفیق روابط عمومی دانشگاه پیام نور مر کز نطنز
فايلها
متن افتتاح استارتاپ بدست وزير.docx 14.672 KB
????????_??????.jpg 280.388 KB
????????_??????.jpg 74.186 KB
متن افتتاح استارتاپ بدست وزير.docx 15.443 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر