اخبار
1
مراسم استقبال مهر وجلسه توجیهی ویزه دانشجویان جدیدالورود 25 مهرماه ساعت 10 صبح
جشن استقبال مهر وجلسه توجیهی ویزه دانشجویان جدیدالورودهمراه با اجرای برنامه های متنوع وتاتر وپذیرایی
زمان:25 مهرماه ساعت 10 صبح
مکان سالن: همایش الغدیر دانشگاه پیام نور مرکز نطنز
 
امتیاز دهی