اخبار
1
پنجشنبه 97/02/13 برگزاری کارگاه مقاله نویسی در رشته روانشناسی با حضور پروفسور علی پور کارگاه مقاله نویسی و ارتقا علمی با حضور پروفسور علیپور عضو هیات علمی روانشناسی  دانشگاه و نظام روانشناسی در سالن آمفی تیاتر دانشگاه با حضور بیش از 50 متقاضی از دانشجویان , اساتید و معلمان سطح شهرستان و استان اصفهان بر گزار شد. این کارگاه به مدت 8 ساعت زمان برد و در پایان گواهی معتبر به شرکت کنند گان از ره سلامت زیر نظر نظام روانشناسی اعطا شد که این گواهی ها در تمام مراحل علمی و ارتقای شرکت کنندگان موثر و مفید است.
 
امتیاز دهی