FA    [EN]
 
 
 
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
فرمهای کارآموزی و برنامه کلاسی
فرم های کارورزی

فرم انصراف دایم

فرم درخواست صدور فارغ التحصیلی


فرم تسویه حساب

فرم درخواست مهمانبرنامه کلاسی رشته حقوق و دروس عمومی به روزرسانی شد
کاربر گرامی سامانه سهبا، لطفا جهت نمایش بهینه و سرعت بیشتر، مرورگر خود را بروز نموده و یا از یکی از مرورگرهای Firefox یا Google Chrome استفاده نمایید.

برنامه رشته حقوق

برنامه رشته روانشناسی

برنامه رشته علوم تربیتی

برنامه رشته حسابداری

برنامه رشته مهندسی صنایع


برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت گرا


فايلها
حقوق.pdf 4.26 MB
حسابداري.pdf 5.57 MB
علوم تربيتي.pdf 3.31 MB
مديريت.pdf 36.976 KB
روانشناسي.pdf 4.32 MB
رواننشاسي تربيتي.pdf 6.11 MB
بيشتر